Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDil Yazılarım

AYRIŞAN TÜRK DİLLERİ - 15.11.2015
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Yeryüzünde 300 milyondan çok Arap yaşamaktadır. Yeryüzünde 22 Arap devleti var. Bunların hepsinde kamusal (resmi) dil Arapça. Aralarında lehçe farkları vardır. Örneğin Faslı bir Arap ile Ürdünlü bir Arap'ın lehçeleri başkadır. Sekiz Arap lehçesi vardır. Birbirlerini kolay anlayamazlar. Ancak hangi ülkede yaşıyor olurlarsa olsunlar, hangi kabileden gelmiş olurlarsa olsunlar, hangi Arap lehçesini konuşuyor olurlarsa olsunlar; herkes onlara Arap der. Suriyeli de Arap'tır, Ürdünlü de, Suudi Arabistanlı da, Faslı da, Mısırlı da... Her birine ayrı ad verilmez. Hepsine Arap derler. Ama örneğin; Ürdün ile Mısır spor karşılaşmalarında karşılaşırlarsa, onlara "Ürdünlü" ve "Mısırlı" sporcular denir. Ancak herkes ulus adı olarak onlara Arap der. Kimse "Faslı ayrı ulustandır, ona ayrı bir ad verelim" demez. Dilleri, lehçe farkı olsa da Arapçadır. Dillerine de ayrı ad aramazlar. Bir Tunuslu, "Benim dilimin adı Tunusça" demez. Arapça konuşan devletler, Arap Birliği kurmuştur.

Biz Türkler için nedense bu geçerli değildir. Sömürgeci ülkeler bizi bize yabancılaştırmak için, her Türk topluluğuna ayrı ad vermiş, her lehçeyi ayrı bir dilmiş gibi göstermiş. Azerbaycanlıya Azeri demiş, diline de Azerice. Kazakistanlıya Kazak demiş, diline de Kazakça. Özbekistanlıya Özbek demiş, diline de Özbekçe. Türkmenistanlıya Türkmen demiş, diline de Türkmence... Bu böyle uzar gider. En küçük ayrımı bile değerlendirmiş ve "Siz ayrısınız, aynı değilsiniz. Diliniz ayrı, ulusunuz ayrı" demeye getirmiş. Biz de bunu yemişiz. Artık kendimiz bile inanmıyoruz aynı olduğumuza, aynı kökten geldiğimize. Kendimiz kendimize ayrı ad arıyor, "Türk" adını beğenmiyoruz. Araplar kadar olamadık... Sorunumuz da bu. Bize ayrı ad vermelerine göz yumduk ve hatta kendimiz bile ayrı ad aradık. Sonunda birbirimize yabancılaştık. İşte bugün Türk Birliği kurulamıyorsa, yöneticilerinden halkına kadar, Türk devletlerinin ulusal birlik bilincinin körelmesindendir. Önce hepimiz her birimizin Türk olduğunu anlamalı ve ona göre davranmalıyız. Tüm Türk devletlerinin dili Türkçedir. Halkı Türk'tür. Azerbaycanlı, Kazakistanlı, Kırımlı, Türkiyeli vb. gibi coğrafi farklarımız var. Ancak hepimiz Türkleriz. Bunu yüreğimize işlemeden, Atatürk'ün de düşlerini kurduğu Türk Birliği gerçekleşemez...

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Şöhret, gençlik ve gurur. Mezar hepsini alır. - (Victor Hugo)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Türk Vatanı'nın ve Türklük topluluğunun şan ve şerefini, iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an yapmaya hazır ve hazırlanmış olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır. (Ulus Gazetesi, 30 Ekim 1938)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü