Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDil Yazılarım

SOYADINDAKİ "OĞLU" SÖZÜ - 12.07.2015
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Türkçede "-oğlu" sözü soyadlarında sıkça görülür. Anlam olarak "evlat" anlamına gelen ve eşeylik ayrımı içermeyen "oğlu" sözü soy belirtmede kullanıldığından soyadımıza girmiştir. Türkçede "oğlu" ifadesinin cinsiyetle bir ilgisi yoktur. Oğul sözcüğü eskiden evlat anlamına gelirdi. Kız oğul, erkek oğul diye ayrılırdı sonra. Zamanla anlam daralmasına uğrayarak yalnızca erkekler için kullanıldı. Oysa erkek için oğlan denir, oğul değil. Oğul vermek vb. deyimler vardır. Hatta arılarda dişi doğmasına denir. Evlat demektir. Kazakistan'da soyadına eklenirken "-uulu" biçimini almıştır. Başka dillerde de buna benzer yapılar vardır. Bunlardan bazılarından söz edelim dilerseniz:

 • Cermen dillerinde (Almanca, İngilizce, vb.), soyadlara gelen "-son" eki "oğlu" anlamı verir. Örneğin; Johson, Ericsson, Davidson, Jefferson, Wilson, vb. Hollanda'da bu ek "-ssens, –sens" biçimini alır.
 • Rusçada soyadlardaki "-ov/-ova" eki "oğlu" anlamına gelir. Erkekler için -ov, kadınlar için -ova kullanılır. Benzer biçimde –ev, -eva, -yev, -yeva, -of gibi aynı anlama gelen çeşitlemeleri bulunur. Örneğin; Raskolnikov, Sharapova, vb.
 • Gürcücede soyadlardaki "-shvili" eki, "oğlu", "-dze" eki ise bizdeki "-gil" eki ile aynı anlamı verir. Örneğin; Saakashvili, Shevardnadze, vb.
 • İrlanda'da soyadlarda kullanılan "O'" öneki (O'Neill, O'Brain, vb.) "torunu" anlamına gelen bir ön ektir.
 • İskoçlarda soyadlardaki "Mc-" veya "Mac-" öneki "oğlu" anlamına gelir.
 • Yunanlarda soyadlarda "-os, -akis, -is, -aki, -ellis, -elli, -oglou, -lis, -idis" gibi birçok ek vardır. Bunlar yaşadıkları bölgeye göre değişir. Farklı adalardan veya bölgelerden gelenler farklı soyad ekleri alır. Bunların bir bölümü, Türkçedeki "oğlu, -ci, -li" gibi eklere karşılık gelir.
 • Romanya'da soyadlardaki "-escu" eki "oğlu" anlamına gelir.
 • Abhazya'da soyadlarda bulunan "-pha" eki kadınlarda, "-ba" eki erkeklerde "oğlu" anlamına gelir.
 • Litvanyalılarda "aitis, -enas, –unas, -vicius, -ynas -onis"
 • Ukraynada "-enko" eki yine aynı anlamdadır.
 • İsveç'te "-qvist, -ström, -blom, -lind, -dahl"
 • Dancada "-gård"
 • Fincede "-mäki"
 • Belçika'da "-ckx"
 • Ermenilerde "-yan"
 • Boşnakçada soyadlardaki "-iç"
 • İran'da soyadlardaki "-pour, –poor"
 • Endonezya'da "-putra"
 • Macaristan'da "-fia, -fy, –fi, -ffy"
 • İspanya'da "-ez"
 • Ayrıca Fransızcada "de" sözcüğü "-nin" ekinin anlamını verir. Bu yüzden örneğin "Louis de Broglie", "Broglie'lerin Louis'i" anlamı verir. Benzer biçimde Almancada "von", Flamancada ise "van" sözcükleri bulunur. Örnekler: de Broglie, van Hooijdonk, von Sanders, vb.  Diğer Yazılar

 •  
  Özlü Söz:
  Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır. - (Francis Bacon)
  Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
  Milletimiz bundan sonraki çalışmalarında da başarılı olabilmek için, milli hedefini bütün açıklık ve kesinliği ile, bütün vatandaşların nazarında ve vicdanında bütün parlaklığı ile belirlemiş bulunuyor. İsterseniz benim burada hedef dediğim şeyi, siz milletin ideali olarak kabul ediniz. Fakat bu değerlendirmeyi yaparken dikkat ediniz ki, hayali biranlama kendimizi kaptırmayalım.


  © Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
  Öneri: 1024x768 ve üstü