Dil Çalışmalarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDil Yazılarım

BASININ BELİRTİSİZ AD TAMLAMALARINDAKİ BÜYÜK YANILGISI - 04.01.2013
Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Basının yapmış olduğu birçok dil yanlışından biri, belirtisiz ad tamlamalarının arasına önad (sıfat) getirmeleridir. Örneğin "Başbakan Eski Yardımcısı" veya "Devlet Eski Bakanı" diyorlar. Oysa bu kullanımlar doğru değildir. Bu ne yazık ki basının bir yanılgısıdır.

Doğrusu nedir? "Eski Başbakan Yardımcısı" ve "Eski Devlet Bakanı" demek gerekir. Belirtisiz ad tamlamalarının arasına önad girmez. Bu kendilerine belirtildiğinde, "o zaman devlet eski gibi oluyor" veya "başbakan eski gibi oluyor" diyorlar. Oysa belirtisiz ad tamlaması bir kalıp biçiminde önüne konan önad ile nitelenir veya belirtili ad tamlaması yapılarak bu yapılabilir. Tamlama yapmanın amacı da budur. Örneğin; "eski kale kapısı" yerine "kale eski kapısı" denmez. "Eski" sözcüğü, kalıp olarak "kale kapısı" tamlamasını niteler. Burada tamlayanı ad tamlaması olan bir önad tamlaması vardır.

Diğer bir seçenel olarak, belirtisiz ad tamlaması yerine, belirtili ad tamlaması kullanılabilir. Belirtili ad tamlamalarında araya önad girebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Demeli, onun yerine "kalenin eski kapısı" diyerek belirtili ad tamlaması yapılabilir.

Yeri gelmişken, tamlamalarla ilgili bir konudan daha söz etmekte yarar vardır. Yemek seçkelerinde (menülerinde) sıklıkla karşılaştığımız bir yanlıştan... Yemek adları yazılırken tamlama kurallarına aykırı davranılıyor. Örnek ile daha iyi anlatırız sanırım: "yayla çorba" değil "yayla çorbası", "mercimek çorba" değil "mercimek çorbası", "çoban kavurma" değil "çoban kavurması", "çoban salata" değil "çoban salatası", "Adana kebap" değil "Adana kebabı" ... vb. denmelidir.

Eğer bir yemek adı ad tamlaması biçimindeyse [tamlayan durumundaki sözcük önad (sıfat) değil, ad ise], tamlanan sözcük tamlanan eki almalıdır. Ancak ne yazık ki seçkelerde takısız ad tamlaması olarak kullanılıyor. Bu tür tamlamalar, Türkçenin eski çağlarında özel durumlarda vardı. Artık yoktur. Yemek yapıp satan yerleri işletenler veya aşçılar buna özen göstermelidir.

Diğer Yazılar

 
Özlü Söz:
Dün geçti gitti. Dün gibi, dünün sözü de geçti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek. - (Mevlana Celaleddin Rumi)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Afyonkarahisar - Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Muharebesi Türk tarihinin en önemli bir dönüm noktasını meydana getirir. Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin neticeli ve bütün tarihe, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir yön vermeye kesin etkisi olan bir meydan muharebesi hatırlamıyorum.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü