Yararlı Bilgiler

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları


TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLARI
SıraCumhurbaşkanıDönem
1Mustafa Kemal Atatürk29.10.192310.11.1938
-Abdülhalik Renda10.11.193811.11.1938
2Mustafa İsmet İnönü11.11.193822.05.1950
3Mahmut Celâl Bayar22.05.195027.05.1960
-Cemal Gürsel27.05.196026.10.1961
4Cemal Gürsel26.10.196128.03.1966
5Cevdet Sunay28.03.196628.03.1973
-Tekin Arıburun28.03.197306.04.1973
6Fahri Korutürk06.04.197306.04.1980
-İhsan Sabri Çağlayangil06.04.198012.09.1980
-Kenan Evren12.09.198009.11.1982
7Kenan Evren09.11.198209.09.1989
8Turgut Özal09.11.198917.04.1993
-Hüsamettin Cindoruk17.04.199316.05.1993
9Süleyman Demirel16.05.199316.05.2000
10Ahmet Necdet Sezer16.05.200028.08.2007
11Abdullah Gül28.08.200728.08.2014
12Recep Tayyip Erdoğan28.08.201424.08.2018
13Recep Tayyip Erdoğan24.08.201803.06.2023
14Recep Tayyip Erdoğan03.06.2023Görevde


 
Özlü Söz:
Geçinmenin en iyi yolu, ne bir düşmanı bağışlamak, ne de bir dostu unutmaktır. - (Walter Winchell)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
İyice bilinmesi gerekir ki, gazeteler okul kitapları değildir. Aşağılıkinsanların para ile yaptırdıkları basın mücadeleleri vardır. En adiyalanları yaymada basının kullanıldığı olmuştur. Basıbn ve fikirhürriyetinin karşılaştığı başka tehlikeler de vardır. Basının ve hattafikir derneklerinin, milli hükümetin tesirinden kurtularak, siyasi veyaekonomik gizli amaçlara alet olmasından korkulur. Basının para ilesatın alınabilmesi, uluslararası yüksek para aleminin basın üzerindegizli tesiri veyahut sadece yabancı devletlerin örtülü ödeneklerininetkisi, işte bunların kamuoyunu kandırma ve yanıltmasından tamamıylakorkulur. Fakat, hürriyetten çıkacak bu kötülükler asla çaresizdeğildir. İlk önce basın hürriyetine yasal bir sınır çizilir. İkinciolarak gazeteler, özel bir teşkilat kurarak bununla kendi üzerlerindeahlaki bir tesir meydana getirirler. İlk zamanlarda, bir işten başkabir şey olmayan gazetecilik, sosyal bir müessese haline gelebilir.Bundan başk, halkın fikrî ve siyasi terbiyesi de bir güvencedir. Halk,çeşitli gazeteleri okumaya ve onları birbirleriyle kontrol etmeye vegazeteci yalanlarına inanmamaya alışır. Bütün bunların üstünde, herşeyin açık olması sayesinde iyi niyetin gelişeceğini ve çok önemlimeseleler üzerinde iyi niyet sahibi insanların daima çoğunluğuoluşturacağını kabul etmek uygun olur. Çünkü, "Her zaman dünyanınyarısını ve bir zaman dünyanın hepsini aldatmak mümkündür. Fakat, bütündünyayı her zaman aldatmak mümkün değildir." Tecrübe göstermiştir ki,insanların herşeyi söylemelerini önlemek asla mümkün değildir. Fakat,milli terbiye ve büyük manevi kuvvetlere karşı hükümetin uygunşekildeki hareketi sayesinde, isyankâr fikirlerin yayılmasına müsaadeetmeyecek sosyal bir çevre yaratmak mümkündür. Her halde, herşeyinsöylenmesine müsaade etmek ve bunun karşısında söyleyenlerin hareketegeçmesini bekleyerek tedbir almakla yetinmek anlamsızdır. Bütün halkınharekete geçtiği gün, onları durduracak kuvvet yoktur. Doğal olarak birsağlığı koruma olduğu gibi, sosyal bir sağlığı koruma da vardır. Herikisi aynı prensibe dayanır. Maddi mikropları yoketmek mümkün olmadığıgibi, manevi mikropları da yok etmek mümkün değildir. Fakat, şahsın vücudunda fizyolojik bir sağlık yaratmak mümkün olduğu gibi, sosyalbünyede de manevi bir sağlık yaratmak, bu şekilde bir direnç ortamı hazırlamak mümkündür. (1930)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü