Günlük Yaşamdaki Fizik

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Günlük Yaşamdaki Fizik

Su Akarken Neden İncelir?


ğer çeşmenizi suyu biraz yavaş akıtacak şekilde açarsanız, görürsünüz ki su çeşmenin ağzından çıktığı kalınlığını koruyamaz ve alçaldıkça iyice incelir.

Bunun nedeni su damlalarının yer çekimi dolayısı ile gittikçe hızlanması ve bir de Bernoulli İlkesi'dir. Buna göre: "Bir akışkanın aktığı yöne dik kesit alanı ile hızının çarpımı değişmez." Buna süreklilik denklemi de denir.

Su çeşmenin ağzını terkettikten sonra, yer çekimi su damlacıklarını gittikçe hızlandırır. Hızlanan su damlacıkları da Bernoulli İlkesi'ne uyar ve kesit alanlarını küçültmeleri yani daralmaları gerekir. İşte bu yüzden su çeşmeden çıktığı kalınlığı koruyamaz. Su damlaları arasındaki tutma (kohezyon) kuvvetleri nedeniyle ayrılmazlar. Bu yüzden su aynı kalınlıkta ve seyrelerek değil, birlikte ve ince akar.


 
Özlü Söz:
İsmini unuttuğunuz kişi hakkında muhakkak olumsuz bir düşünceniz vardır. - (Sigmund Freud)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Askerî plân arzuya değil, hesaba dayanarak tanzim olunmalıdır.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü