Günlük Yaşamdaki Fizik

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Günlük Yaşamdaki Fizik

Meyve Suyunu Kamışla İçebilmenizin Nedeni Nedir?


eyve suyunuzu veya herhangi bir içeceği kamışla içebilmenizin biricik nedeni açık hava basıncıdır. Eğer açık hava basıncı olmasa idi ne yazık ki meyve sularımızı böyle içemezdik. Meyve suyunu içimize çektiğimizde aslında yaptığımız kamışın içindeki havayı çekmektir. Böylece kamışın içinde hava basıncı azalır. Sıvı yüzeyine bir basınç uygulandığından dolayı da sıvı kamış içerisinde yükselir ve ağzımıza ulaşır. Gerçekte biz sıvıyı değil de havayı çekiyoruz içimize, sıvı da ardından geliyor. Çünkü akışkanlar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru devinirler.

Pekala kamışımız ne kadar uzun olabilir? Ne kadar uzunluktaki bir kamışla sıvı çekebiliriz? Eğer sıvı su ise (yoğunluğu 1 gr/cm3) 10 metrelik bir kamış bile işe yarar. Çünkü ancak 10,13 m'lik su bloğu 1 Atm'lik açık hava basıncını dengeleyebilir. Tek sorun kamışın içindeki 10 m'lik hava bloğunu ciğerlerinize sığdırabilmenizdedir.

Eğer sıvı civa olsaydı, bu sefer de en fazla 76 cm'lik bir boru kullanabilecektiniz. Borunuz 77 cm'lik olsa idi istediğiniz kadar çekin havayı içinize cıva yine 76 cm yükselecekti. Çünkü cıvayı açık hava basıncı en fazla 76 cm kaldırabilir. Bu yükseklikteki cıvanın basıncı açık hava basıncına eşittir (Toriçelli Deneyi).

Siz kamışınızdan bir yudum aldığınızda tekrar kamışın içi hava dolar ve kamış içindeki sıvı normal sıvı düzeyine kadar iner. Bir yudum daha almak için yine havayı içinize çekmeniz gerekir.


 
Özlü Söz:
Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan korkulur. - (Goethe)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Gelecek nesillerinTürkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yeraldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü