Fizik / Fizik Eğitimi

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

Zaman-Uzunluk-Kütle

Zaman Aralığı (s.) Olay (yaklaşık)
1018
Evrenin yaşının iki katı
1017
En eski kayaların yaşı. - Yalnızca bakterilerin olduğu zamandan beri geçen zaman
1016
Güneşin galaksi etrafında dönüş süresinden daha fazla
1015
İlk dinozorlardan daha öncesinden beri geçen zaman
1013
İlk insandan beri geçen zaman
1011
Yaklaşık olarak Hititlerden bu yana geçen zaman
109
31 yıldan fazla
108
3 yıldan biraz fazla
107
Yaklaşık 4 ay
106
Yaklaşık 1,5 hafta
105
Dünyanın ekseni etrafında dönme süresinden biraz fazla (1 gün) (3,8 saat kadar)
103
Işığın güneşten gelme süresinin iki katı
102
Yaklaşık 1,5 dakika
100
İki kalp atış arası (1 saniye)
10-1
(30 kalibrelik) bir merminin bir futbol sahasını geçme süresi
10-3
Sineğin kanatlarını 1 defa çırpması için gereken süre
10-4
İşitilebilen en yüksek frekanslı sesin periyodu
10-5
Bir havai fişeğin patlama süresi
10-6
Çok hızlı bir merminin bir daktilo harfi boyutlarındaki bir yolu alma süresi
10-7
Bir televizyon tüpünde elektronun kaynaktan ekrana gidiş süresi
10-8
Işığın bir odayı geçme süresi
10-9
Bir atomun görünür ışık salma süresi
10-11
Işığın pencere camını geçme süresi
10-12
Hava molekülünün bir tam dönme süresi
10-15
Hidrojen atomundaki elektronun proton etrafında 1 tam dönme süresi
10-20
En ağır atomda en iç elektronun çekirdek etrafında bir tam dönme süresi
10-23
Işığın atom çekirdeğini geçme süresi

Kaynak : PSSC Fiziği

 
Özlü Söz:
İnsan hayatında iki feci olay vardır: Biri insanın çok istediği şeyi elde edememesi, diğeri de etmesidir. - (George Bernard Shaw)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Türk Milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde, bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususî seciyelerini ve başlı başına müstakil hüvviyetini mahfuz tutmaktır. (1930)


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2023 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü