Yazılımlarım

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    Yazılımlarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Bilgisayar >>
    Genel Bilgiler
    Ağ Tasarımı

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerYazılımlarım

Dosya Tür Boyut Açıklama
2D1BD v1.0.1 zip 4.57 kb 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklemin (ax2+bx+c=0) köklerini bulur...
Ad Değiştirici v1.0.1 zip 7.29 kb Dosyaların adlarını ve uzantılarını değiştirir...
Ascii v1.0.1 zip 4.63 kb Simge, ascii kodu ve sembol (Greek) dönüşümlerini bulur...
Atışlar v1.0.1 zip 71.30 kb Atış hareketlerinin anlık hız ve konum değerlerini hesaplar, şeklini çizer...
Çoklu Ad Değiştirici v1.0.1 zip 10.60 kb Bir dizindeki çok sayıda dosyanın adını bir anda "isim+numara.uzantı" biçiminde değiştirir...
Daimi Takvim v1.0.1 zip 7.10 kb MÖ veya MS herhangi bir tarihin hangi güne denk geldiğini bulur...
Dosya Sırala v1.0.1 zip 9.32 kb Bir dizindeki tüm dosyaların adlarını ve diğer özelliklerini bir metin dosyasına sıralayıp kaydeder...
Fiziksel Terimler Sözlüğü zip 23 kb Fiziksel terimlerin Türkçe - İngilizce ve İngilizce - Türkçe karşılıklarını verir. Yeni sözcük eklenebilir. Güncelleme için yeni sürümünü buradan alabilirsiniz...
HTML-CGI v1.0.1 zip 5.62 kb HTML betiklerini CGI'de kullanılabilir hale getirir...
İnterneTV v1.0.2 zip 34.9 kb Genel Ağ üzerinden birçok TV kanalını izleyin...
Yazgan Dönüştür v1.0.1 zip 6.63 kb Q yazgan ile yazılmış yazıları F yazgan ile yazılmış gibi (ve tersi) dönüştürür...
Süreölçer v1.0.1 zip 4.37 kb Sayısal süreölçer...
Küre v1.0.1 zip 4.05 kb Yarıçapı verilen kürenin çevre, alan ve oylumunu bulur...
NeZaman v1.0.1 zip 11.60 kb Burcunuzu, doğum gününüzü ve yıl-ay-gün olarak yaşınızı vb. hesaplar...
Resimci 1.1.0 zip 23.50 kb Her türlü görsel dosyasını açar...
Şekil Çizer v1.0.1 zip 23.50 kb Trigonometrik açı katsayıları girildiğinde, işlev şeklini çizer...
Taban Aritmetiği v1.0.1 zip 7.29 kb Sayı tabanları arasında dönüşüm yapar...
Tepki v2.0.1 zip 89.70 kb Teki hızınızı ölçer ve kaydeder...
Uzantı Değiştirici zip 7 kb Bir klasördeki istenilen uzantıdaki dosyaların hepsinin uzantılarını istenilen ile değiştirir...
Vektör (Yöney) v1.0.1 zip 8.68 kb Vektörel toplama ve çıkarma yapar ve eşgüdüm ekseninde çizer...
Yazı Defteri v2.1.0 zip 18.90 kb Düz metinlerinizi yazabileceğiniz ve tüm metin belgelerini açabileceğiniz bir yazılım...
 
Özlü Söz:
Herkesin üç kişiliği vardır: Sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı, ortaya çıkardığı. - (Alphonse Karr)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Aynı zamanda, büyük uzmanlaşmalar,icatlar, ilerlemeler bu sayede olmaktadır. İş bölümü, insanlar arasındamevcut olan doğal ve tarihi bağlara, yeni bir çok kuvvetli bağlar ilâveetmiştir. Bu yeni bağlar, insanlara birbirlerinin eksiklerinitamamlatan, yalnız bugünü değil, yarını da sağlamaya çalışan bağlardır.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2015 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: IE 1024x768 ve üstü